Dịch vụ

sản xuất và lắp đặt thang máy

Thang máy được sản xuất, lắp đặt chuyên nghiệp theo một quy trình tiêu chuẩn

bảo trì và sửa chữa thang máy

Tư vấn, kiểm tra đề xuất phương án sửa chữa bảo trì định kỳ cho thang máy

nâng cấp thang máy

Nâng cấp và thay thế thang máy đang vận hành với công nghệ cũ